چاقوی برش کباب ترکی

.عنوان محصول: چاقوی برش کباب ترکی

.گارانتی: گارانتی 12ماهه توسط آپادانا تجهیز