آدرس دفتر مرکزی:

تهران، نیاوران، خیابان علیرضا افشار، پلاک 10، واحد 9

شماره های تماس

خط ویژه (30 خط) : 7000 30 72 – 021

ایمیل: info@apadanatajhiz.com

میرعلی: 3457 317 0912

کریم پور: 0324 922 0912