میلک شیک ساز (شیکر) سه لیوانه

  • عنوان محصول: میلک شیک ساز سه لیوانه
  • عنوان انگلیسی: (Milk Shaker (Triple
  • گارانتی: 12 ماه توسط آپادانا تجهیز