تجهیزات پخت

سانتریفیوژ صنعتی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات پخت

هود دیواری استیل

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات پخت

هود سفارشی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات پخت

هود مرکزی استیل

قیمت: تماس بگیرید


هود آشپزخانه صنعتی

این محصول در تمامی واحد های غذایی که طبخ غذا را انجام می دهند حضور دارد . با توجه به طول خط پخت ، هود در نظر گرفته می شود .
هود ها می بایست حتما دارای فیلتر چربی گیر و چراغ تونلی باشند . همچنین می توان در تولید این محصول از پروفیل استیل جهت تقویت هود استفاده کرد .
هود ها به صورت دیواری و جزیره ساخته می شوند و همچنین قابلیت تولید به صورت دو جداره را دارند .
تمامی آشپزخانه ها جهت تهویه فضای آشپزخانه به هود مناسب احتیاج دارند .