آرشیو برچسب های: چیدمان

طراحی و مشاوره | طراحی و دکوراسیون آشپزخانه صنعتی رستوران | آپادانا تجهیز

بیشتر مردم وقتی عبارت “آشپزخانه صنعتی” را میشنوند؛ به کوره ها، سرخ کردنی ها، فر ها و شاید یک سرآشپز عصبانی  که فریاد سفارشات را می زند به ذهنشان میاید. ممکن است این موضوع تا حدی به واقعیت نزدیک باشد، اما آشپزخانه صنعتی واقعی چیزی بیش از تجهیزات یا پرسنل موجود در آن است. یک…