نام پروژه: تجهیز آشپزخانه سوپر کباب پائیزان

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای تجهیزات سوپرکباب پائیزان بر عهده آپادانا تجهیز آراز بوده است.
محل پروژه: جنت آباد تهران