عنوان پروژه: رستوران هتل رسپینا
محل پروژه: لاهیچان
ظرفیت: 180 نفر