سس زن مرغ سوخاری (مرینیتور)

.برند: آپادانا تجهیز

.عنوان محصول: سس زن مرغ سوخاری (مرینیتور)

.گارانتی: گارانتی 12ماهه توسط آپادانا تجهیز