پاستاپز صنعتی

  • عنوان محصول: پاستاپز
  • جزئیات: Pasta maker
  • گارانتی: 12 ماه توسط آپادانا تجهیز