میلک شیک ساز (شیکر) تک لیوانه

  • عنوان محصول: دستگاه میلک شیک ساز تک لیوانه
  • عنوان انگلیسی: (milk shaker (single
  • گارانتی: 12 ماه توسط آپادانا تجهیز