گل خامه زن دستی

  • عنوان محصول: گل خامه زن دستی
  • عنوان انگلیسی: Cream Whipper
  • گارانتی: 12 ماه توسط آپادانا تجهیز