چلیک نگهداری زباله

  • برند: آپادانا تجهیز
  • عنوان محصول: چلیک زباله
  • ساخت: ایران
  • ابعاد استاندارد: 60×70×50