سرخ کن دو سبده خارجی

  • عنوان محصول: سرخ کن دوسبده
  • عنوان انگلیسی: Deep Fryer
  • گارانتی: 12 ماه توسط آپادانا تجهیز