گل خامه زن برقی

  • عنوان محصول: گل خامه زن برقی
  • عنوان انگلیسی: Cream whipper 
  • گارانتی: 12 ماه توسط آپادانا تجهیز