اینفوگراف المان‌های طراحی آشپزخانه رستوران

اینفوگراف المان های طراحی آشپزخانه صنعتی 2
آیتم‌های منوپروسه کارتجهیزات آشپزخانهفضای آشپزخانهتعداد پرسنل

آیتم‌های منو

به دلیل حجم بالای کار در رستوران صنعتی و برای بهره‌وری بیشتر بایستی روند کاری به درستی تعریف شود. در برخی از رستوران‌ها که منوی پیچیده‌تری دارند عملیات برش دادن، پختن، سرخ کردن و در بشقاب گذاشتن هر یک در لایه‌ای تعریف شده‌ای قرار دارند. با تعریفی که از حوزه‌بندی‌های مختلف می‌توان داشت، عملاً تنش در آشپزخانه بسیار کاهش می‌یابد.

پروسه کار

معیار مهم بعدی در آشپزخانه ارتباطات است. به این فکر کنید که پرسنل جلوی پیشخوان چگونه می‌خواهند سفارش‌ها را به قسمت عقب آشپزخانه برسانند. این کار در آشپزخانه‌های کوچک ساده است اما در آشپزخانه‌های بزرگ چه؟ سیستم   نمایش آشپزخانه (KDS) با همین هدف توسعه یافته است.

تجهیزات آشپزخانه

پیش از شروع هر کاری و حتی پیش از شروع تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز شما بایستی پنج عنصر اصلی در آشپزخانه خود را مشخص کنید. این پنج بخش چگونه در آشپزخانه شما جای می‌گیرند و در پروسه طراحی چه جایگاهی باید به آنها داده شود. درک اهمیت این پنج عنصر در طراحی و شناخت الگوی طراحی و چیدمان تجهیزات آشپزخانه صنعتی اثرگذار است. این پنج عامل عبارتند از:

  • انبار
  • بخش شستشو
  • بخش آماده‌سازی غذا
  • بخش پخت و پز
  • بخش سرویس‌

فضای آشپزخانه

هر چه آشپزخانه بزرگتر باشد هزینه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. سایز آشپزخانه نسبت مستقیمی با اندازه رستوران شما دارد. به این صورت که اندازه آشپزخانه نباید از یک سوم فضای کل رستوران بیشتر باشد.

تعداد پرسنل

فضای مناسب برای فعالیت و کار پرسنل و نحوه آمد و شد آنها باید تدارک دیده شود. تجهیزات لازم سرمایشی و تهویه در آشپزخانه نصب خواهد شد تا اتمسفر آشپزخانه خطری برای سلامت پرسنل ایجاد نکند. امنیت و بعد نظم در آشپزخانه حرف اول را می‌زند. باید دانست چه کسی در کجا و در چه زمانی به چه کاری مشغول خواهد بود.