قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات پخت

پلوپز دو ردیفه

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید


پلوپز های صنعتی - 2 ، 3 و 4 ردیفه

محل استفاده این پلوپزها عمدتا در آشپزخانه های صنعتی و رستوران ها می باشد . فرایند آماده سازی انواع برنج ها و خورش ها بر روی این پلوپزها انجام می شود .
به لحاظ حساسیت و امنیت حتما می بایست از ورق ها و پروفیل های ضخیم تولید شود .
کوره های این دستگاه عملات جوش آوری سریع را میسر می کند .