ویدئو – طراحی ارگونومیک آشپزخانه صنعتی

آشپزخانه ارگونومیک آپادانا تجهیز

هدف از ارگونومی کاربست دانسته هایی است که بشر در مورد انسان و نحوه تعامل او با محیط دارد برای طراحی ابزار و محیط‌هایی که در کار زندگی روزمره با آنها مواجه می‌شود. از همین تعریف پیداست که طراحی ارگونومیک گستره بزرگی را شامل می‌شود. طراحی آشپزخانه صنعتی نیز یکی از آنها است.

طراحی ارگونومی در طراحی نقشه آشپزخانه صنعتی و چیدمان تجهیزات نیز نقش زیادی دارد. بنابراین در راه اندازی رستوران حتماً باید این نکات را درنظر گرفت.

پرسنل رستوران‌ها روزانه ساعات زیادی را در آشپزخانه‌های صنعتی می‌گذرانند. ساعاتی که در برخی از اوقات اکثر آن را باید ایستاده به فعالیت بپردازند. همه هنر طراحی آشپزخانه صنعتی این است که تجهیزاتی را طراحی کند و آنها را با چیدمانی در کنار هم قرار دهد که بیشترین آسودگی را برای پرسنل به همراه بیاورد.

در ویدئو پیش رو در این زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد:

دانش ارگونومی چه سودی برای رستوران داران دارد

با نگاه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طراحی ارگونومیک آشپزخانه رستوران این نتایج را برای واحد شما به همراه خواهد آورد

  • کاهش هزینه‌های جاری
  • تولید و بهره‌وری فزاینده
  • کاهش خطا، ریسک و ضایعات
  • کاهش زمان تعطیلی ناشی از جراحت و مرخصی استعلاجی

با یکبار هزینه در طراحی ارگونومیک آشپزخانه صنعتی بهره برداری بلند مدتی خواهیم کرد. البته این موضوع به طراحی تجهیزات آشپزخانه صنعتی و حتی لوازم رستوران نیز باز می‌گردد. لوازم و وسایل کوچکی که ممکن است در نگاه اول بی اهمیت به نظر برسد اما کاربرد بلندمدت و دائمی در رستوران دارد و ابزار کار آشپز و سرآشپز هستند.
طراحی ارگونومیک آشپزخانه صنعتی نکات ظریفی دارد که در راه اندازی آشپزخانه صنعتی باید در نظر گرفته شود.

ایمیل شما جزو اطلاعات خصوصی شماست، ما آن را منتشر نمی کنیم.
0 کامنت
Inline Feedbacks
View all comments