تجهیزات آماده سازی

کنده زیر ساطور پلی اتیلن/چوبی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز کار استیل رویه پلی اتیلن

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز کار استیل رویه چوبی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز کار استیل کنار

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز کار استیل وسط

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز کار مخصوص برنج پاک کنی

قیمت: تماس بگیرید