تجهیزات شستشو و نظافت

آبچکان ظروف سیار

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات شستشو و نظافت

سبد ماشین ظرفشویی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات شستشو و نظافت

سیخ شور حلزونی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات شستشو و نظافت

شیر آب مخصوص ظرفشویی (شاور)

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات شستشو و نظافت

ماشین ظرفشویی 1200 بشقابه

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات شستشو و نظافت

ماشین ظرفشویی ریلی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات شستشو و نظافت

ماشین ظرفشویی زیرکانتری

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات شستشو و نظافت

میز کار ظروف برگشتی

قیمت: تماس بگیرید