سردخانه زیر صفر و بالای صفر

سردخانه زیر صفر و بالای صفر یکی از مهمترین بخش‌های تجهیزات آشپزخانه صنعتی است. این تجهیزات جایی برای نگهداری مواد فاسدشدنی هستند که از نظر دما و رطوبت نسبی و دیگر متغیرها به شکل بهینه تنظیم شده باشد. از نوع سردخانه‌های زیرصفر و بالای صفر اتاقی و کانکسی در هتل‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ برای نگهداری مواد غذایی استفاده می‌شود. البته این صنوف تنها مشتریان سردخانه‌ها نیستند و در صنایع شیمیایی و دارویی و برای نگهداری از گل‌های زینتی نیز از تجهیزات سردخانه استفاده می‌شود.پیداست که شرایط نگهداری موادغذایی و دیگر موجودی‌های سردخانه متفاوت است. به همین دلیل دو نوع سردخانه برای نگهداری این مواد طراحی شده است؛ سردخانه زیر صفر و سردخانه بالای صفر. سردخانه زیر صفر می‌تواند تا منفی 30 درجه پایین بیاید و برای نگهداری موادی مانند گوشت و مرغ و ماهی است. به این نوع سردخانه‌ها، سردخانه انجماد هم می‌گویند. گوشت در این سردخانه‌ها می‌تواند بین 9 تا 12 ماه سالم باقی بماند. این عدد در مورد ماهی بین 3 تا 9 ماه تغییر می‌کند.نوع دوم سردخانه بالای صفر است. گوشت و مرغ بعد از کشتار، میوه و صیفی‌جات، لبنیات و انواع دیگر مواد غذایی در این نوع از سردخانه‌ها نگهداری می‌شوند. دمای استاندارد این نوع از سردخانه‌ها بین 4 تا حداکثر 10 درجه سانتی‌گراد است.گفتنی است نوع سومی نیز وجود دارد که به آن سردخانه دومداره می‌گویند. این نوع از سردخانه‌ها می‌تواند در هر دو حالت زیرصفر و بالای صفر کار کند. این امکان موجب شده که بتوان محصولات مختلفی را در آن انبار کرد.

انواع سردخانه‌ها بر حسب نوع کاربری 

  • سردخانه صنعتی بزرگ: برای نگهداری و انبار مواد غذایی در مقیاس انبوه کاربرد دارد.
  • سردخانه اتاقی: اتاقی را در هتل‌ها و رستوران‌ها برای تبدیل به سردخانه و نگهداری مواد غذایی به کار می‌گیرند.
  • سردخانه کانکسی: این نوع سردخانه قابل حمل است و در تولید آن از کانتینر و سازه فلزی استفاده می‌شود.
  • سردخانه متحرک.