تجهیزات فست فود

تاپینگ پیتزا و ساندویچ

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

توستر نان همبرگر

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

شوت پیتزا و ساندویچ

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

هات داگ پز رولی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

هات داگ پز گازی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

همبرگرزن اتوماتیک

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

همبرگرزن دستی

قیمت: تماس بگیرید