تجهیزات انبار

باسکول

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

ترازوی دیجیتال

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی بن ماری ساده

قیمت: تماس بگیرید

ترولی بیمارستانی

ترولی بیمارستانی

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی حمل ترموس

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

ترولی حمل دیگ

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی دو طبقه استیل

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی سه طبقه استیل

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

ترولی عمومی حمل بار

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی گرم بن ماری

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی گرم بن ماری رومیزی

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

چلیک نگهداری زباله

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

چلیک نگهداری سیخ کباب

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

سکوی نگهداری برنج

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

قفسه بندی انبار

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید


تجهیزات انبار

یکی از بخش‌های مهم در تجهیزات آشپزخانه صنعتی، قسمت انبار نگهداری است. این بخش از این نظر مهم است که روزانه مواد غذایی خشک و یا فاسدشدنی به آن وارد می‌شود و این مواد بایستی در شرایط مناسبی نگهداری شوند. عدم مراقبت و توجه تجهیزات انبار در کیفیت مواد غذایی اولیه و نتیجه کار اثر مستقیم خواهد گذاشت. تجهیزات انبار خود به قسمت های مختلفی تقسیم می‌شود:
  • بخش غیر غذایی انبار:
این بخش شامل نگهداری مواد متنوعی است. تمام ظروف یکبار مصرف، مواد شیمیایی و بهداشتی و دیگر مواد غیرغذایی در این بخش نگهداری می‌شوند. گفتنی است که برای بهداشت بیشتر این بخش حتماً باید تجهیزات انبار مواد غذایی و انبار نگهداری تجهیزات پخت کاملاً از هم جدا باشد.
  • بخش نگهداری مواد غذایی خشک:
این بخش شامل نگهداری و ذخیره‌سازی مواد غذایی با عمر طولانی‌تر است. هر آن مواد غذایی فاسد نشدنی در این بخش نگهداری می‌شود. این مواد معمولاً به صورت روزمره استفاده خواهند شد.
  • بخش نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی:
این بخش مربوط به ذخیره و نگهداری موادی است که باید در هوای سرد و در یخچال/فریزرهای مختلف نگهداری شوند.