تجهیزات انبار آشپزخانه صنعتی چه کاربردی دارد؟

یکی از بخش های مهم در تجهیزات آشپزخانه صنعتی، قسمت انبار نگهداری است. این بخش خود به قسمت های مختلفی تقسیم می شود:

  • بخش غیر غذایی:

این بخش شامل نگهداری مواد متنوعی است. تمام ظروف یکبار مصرف، مواد شیمیایی/بهداشتی و … در این بخش نگهداری می شود. و لازم به ذکر است که برای امنیت بهداشتی این این بخش لزوماً باید از تجهیزات انبار مواد غذایی و انبار نگهداری تجهیزات پخت کاملا جدا باشد.

  • بخش نگهداری مواد غذایی خشک:

این بخش شامل نگهداری و ذخیر سازی مواد غذایی با عمر طولانی تر و فاسدنشدنی اند. این مواد معمولا به طور روزمره بیشتر استفاده می شوند.

  • بخش نگهداری مواد غذایی سرد:

این بخش مربوط به ذخیره و نگهداری موادی است که باید در هوای سرد و در یخچال/فریزر های مختلف نگهداری شوند.