تجهیزات انبار

باسکول

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

ترازوی دیجیتال

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی بنماری ساده

قیمت: تماس بگیرید

ترولی بیمارستانی

ترولی بیمارستانی

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی حمل ترموس

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

ترولی حمل دیگ

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی دو طبقه استیل

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی سه طبقه استیل

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

ترولی عمومی حمل بار

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی گرم بنماری

قیمت: تماس بگیرید

ترولی حمل ، ترولی گرم

ترولی گرم بنماری رومیزی

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

چلیک نگهداری زباله

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

چلیک نگهداری سیخ کباب

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

سکوی نگهداری برنج

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات انبار

قفسه بندی انبار

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید


تجهیزات انبار آشپزخانه صنعتی چه کاربردی دارد؟

یکی از بخش های مهم در تجهیزات آشپزخانه صنعتی، قسمت انبار نگهداری است. این بخش خود به قسمت های مختلفی تقسیم می شود:

  • بخش غیر غذایی:

این بخش شامل نگهداری مواد متنوعی است. تمام ظروف یکبار مصرف، مواد شیمیایی/بهداشتی و ... در این بخش نگهداری می شود. و لازم به ذکر است که برای امنیت بهداشتی این این بخش لزوماً باید از تجهیزات انبار مواد غذایی و انبار نگهداری تجهیزات پخت کاملا جدا باشد.

  • بخش نگهداری مواد غذایی خشک:

این بخش شامل نگهداری و ذخیر سازی مواد غذایی با عمر طولانی تر و فاسد نشدنی اند. این مواد معمولا به طور روزمره بیشتر استفاده می شوند.

  • بخش نگهداری مواد غذایی سرد:

این بخش مربوط به ذخیره و نگهداری موادی است که باید در هوای سرد و در یخچال/فریزر های مختلف نگهداری شوند.