آرشیو برچسب های: طراحی آشپزخانه صنعتی

طراحی آشپزخانه صنعتی

طراحی آشپزخانه صنعتی

در گذشته آشپزخانه های بزرگ تنها در مکان های خاص مانند دربار وجود داشته اند . تجهیزاتی مانند تنورهای بزرگ ، اجاق های بزرگ ، تخته ، چاقو ، فضایی برای نگهداری مواد غذایی و حوضچه هایی برای شستن ظروف در این آشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گرفت . مقدار زیادی انرژی در آشپزخانه […]