آرشیو برچسب های: رفتار حرفه ای در محیط رستوران

رفتار حرفه ای در محیط رستوران

رفتار حرفه ای

علاوه بر کیفیت غذای رستوران ، رفتار حرفه ای مدیر و کارکنان یکی از موارد مهم و اساسی یک رستوران می باشد . نحوه رفتار کارکنان در اداره یک رستوران تاثیر بسیار مهمی دارد . به یاد داشته باشید که کیفیت و موفقیت رستوران شما با توجه به نحوه رفتار کارکنان و مدیر رستوران افزایش […]