آرشیو برچسب های: تهویه آشپزخانه رستوران

همه چیز درباره سیستم تهویه آشپزخانه رستوران

تهویه آشپزخانه رستوران

وجود تجهیزات گرمازایی مانند گرمکن ها ، گریل ها ، کباب پزها ، اجاق های پخت و پز و غیره در آشپزخانه رستوران باعث می شود دمای محیط ، بخار و دود حاص از پخت و پز افزایش پیدا کند ، در نهایت باعث آلودگی و کاهش کیفیت هوای داخل آشپزخانه می شود . یکی […]