آرشیو برچسب های: تجهیزات آماده سازی غذا

تجهیزات آماده سازی غذا در آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آماده سازی غذا

Commericial Kitchen نام دیگر آشپزخانه صنعتی در کشورهای انگلیسی زبان می باشد . آشپزخانه صنعتی تفاوت بسیار زیادی با آشپزخانه های خانگی دارد . در آشپزخانه صنعتی غذا به مقدار بسیار زیادی آماده سازی و طبخ می شود ، که نشان دهنده حساسیت بالای سرویس دهی است . در حقیقت در هتل ها ، رستوران […]