آرشیو برچسب های: آشپزخانه های صنعتی

 طراحی آشپزخانه های صنعتی چگونه انجام می شود؟

آشپزخانه های صنعتی

با شنیدن نام آشپزخانه های صنعتی به صورت ناخودآگاه یاد اجاق گازهای بزرگ و تجهیزات آشپزخانه کامل و سرآشپز و پرسنلی که در رستوران برای حاضر شدن غذا ، دسر درحال رفت و آمد هستند می افتد . طراحی آشپزخانه های صنعتی شامل بخش هایی است که براساس الگویی خاص سازماندهی شده است . ما […]