آرشیو برچسب های: آشپزخانه صنعتی

آشپزخانه صنعتی چیست ؟

آشپزخانه صنعتی

در کشورهای پارسی زبان ، آشپزخانه تجاری به ” آشپزخانه صنعتی ” گفته می شود ، که همان ” آشپزخانه تجاری” است . آشـپزخانه صنعتی به علت استفاده از کلمه صنعتی ، با آشپزخانه منزل بسیار تفاوت دارد . طراحی آشپزخانه مدرن به سبک صنعتی یک پدیده رو به رشد است . یکی از بزرگترین […]